Vytvořil jsem pro lepší hlavně efektivnější práci do laboratoří ve Fyzice,
kde sme se snažili pomocí numerického dosazování v programu FAMULUS nasimulovat co nejvěrněji prostředí ve kterém docházelo k tlumení kmitů torzního kyvadla.
Každý si může přizpůsobit vstupní hodnoty dle svého modelu :)

Původně jen skript pro semestrální prácí do numerik na řešení lineárních rovnic.
Díky tomuto scriptu lze nejen pozorovat chybu numerických výpočtů, kterých se dopouští počítač protože zaokrouhluje na 16 desetiných míst, takže při několika(set) operacích se chyba minimálního zaokrouhlení může razantně projevit na výsledcích z počítače.
Ale také lze řešit soustavy lineárních rovnic libovolného stupně.                 
Při výpočtech zobrazuje postupy (zaměňování řádků a které řádky od kterých odečítá).

O tento kód mě požádal kamarád z jiné fakulty, který dostal zadání udělat name splitter v PASCALU a nevěděl si moc rady.
V Pascalu se moc nevyznám tak jsem si zjišťoval co umí a pomocí matice, kde sem načetl každé písmenko a mezeru použil jako inicializaci dělení.
Pak už jsem jen vytvořil podmínku řazení jednotlivých úseků dle zadání.

© Copyright 2016 - 2018 Michal Navrátil - All rights reserved.